Nagrania video z
panią dr Glorią Constanza
POLO    ORTIZ

?wiadectwo wiary
?WIADECTWO WIARY (10 nagra? video)

Gloria w Meksyku - Program "Neue Welt" ("Nowy ?wiat")
W Meksyku, miasto Juarez (4 nagrania video)

Gloria in Peru - Rückkehr vom Tod
IN PERU - Rückkehr vom Tod (12 Video-Clips)

Gloria spricht über die Abtreibung
Die Abtreibung (1 Video-Clip)

W ?wietle tym porusza?am si? naprzód, niesamowicie szcz??liwa i przepe?niona rado?ci?. Nic mnie nie trapi?o. Gdy spojrza?am do góry, ujrza?am na ko?cu tunelu co? jakby s?o?ce, bia?e ?wiat?o, mówi? "bia?e" by poda? kolor, poniewa? koloru ?wiat?a i jego jasno?ci nie da si? opisa?; koloru tego nie da?o si? porówna? z kolorami, jakie istniej? na tym ?wiecie. ?wiat?o by?o po prostu wspania?e. By?o dla mnie ?ród?em tej ca?kiem wielkiej mi?o?ci, tego pokoju we mnie i dooko?a mnie; to by?a nieopisana mi?o?? i pokój, jakiego nie zna?am na ziemi..

Szczególne funkcje:


Dodaj do Ulubionych

Ustaw www.gloriapolo.net jako stronę startową

Zarekomenduj tę stronę innym

Dostępne tu materiały mogą być użyte dla innych stron internetowych i/lub artykułów prasowych jak również audycji radiowych i programów telewizyjnych pod warunkiem, że wyraźnie zostanie podane źródło tychże materiałów. Pod żadnym pozorem nie wolno sprzedawać czy wypożyczać tekstów, zdjęć, materiałów audio i video. Wszystkie prawa zastrzeżone.
® dr Gloria Polo. Bogota, Republika Kolumbii, 2008.