Posolstvo Glorie Polo !


(originálny text v španielštine: prevzaté od španielskej agentúry ACIPRENSA)


Bratia a sestry v Ježišovi Kristovi,

Pán, náš Boh nech naplní všetkých nás svojím požehnaním a udelí všetkým nám milosť osobného obrátenia a spásy. Volám sa Gloria Polo. Som žena, ktorú zasiahol smrteľný úder blesku. Tých, ktorí majú pochybnosti o okolnostiach môjho nešťastia, môžem informovať, že v kolumbijskych novinách „EL ESPECTADOR“ z 8. mája 1995 sa dá prečítať článok o mne a mojom nešťastí. Tieto články potvrdzujú autentickosť udalosti. Ak by som nebola presvedčená o tom, že táto udalosť je milujúcim pozvaním nášho Pána a Boha k serióznemu návratu a osobnému obráteniu každého z nás, nemohla by som tisíc krát, tisíc tisíc krát opakovať toto svedectvo viery – tak, ako to predpovedal sám Pán. Ale láska nášho Pána k ľuďom je taká veľká a nekonečná, že dovolil, aby som mohla nielen zažiť túto skúsenosť, ale dokonca sa môžem podeliť o túto mystickú skúsenosť aj so všetkými tými, ktorí ma chcú počúvať. Aby som bola úprimná, naozaj si snáď niekto myslí, že by som všade rozprávala o svojom živote, ktorý som predtým viedla, akoby to bola generálna spoveď celého života, ak by som nebrala vážne ten príkaz Pána a nedôverovala jeho slovu ? Úprimne a verejne vás uisťujem, že nikto, nijaký človek na tomto svete, by nevedel nič o mne, mojom vnútre, mojom duchovnom živote, o mojich pocitoch, mojom „ego“, mojom spoločenskom a rodinnom správaní, ako aj o mojej osobnej minulosti, pretože by som sa príliš hanbila o tom verejne rozprávať. Myslím si, že môj spovedník by bol jedinou osobou, ktorá by sa v tomto prípade dozvedela o mojich mystických skúsenostiach. Poslušná nášmu Pánovi, prechádzam mnohými časťami zeme, aby som sa podelila s mnohými inými osobami o túto mystickú skúsenosť a o tento veľký Pánov dar. V mnohých krajinách ma prijali veľmi srdečne a skoro vždy, počas týchto uplynulých desiatich rokov, som rozprávala o mojich skúsenostiach v modlitbových skupinách, vo farnostiach, v mníšskych komunitách alebo pred iným publikom, pretože Pán mi dal milosť veľkej lásky voči katolíckej cirkvi, do ktorej spoločenstva&xnbsp; môžem patriť aj ja. Dal mi aj dar milosti poslušnosti voči Nemu a autoritám katolíckej cirkvi. Aj vy samotní môžete vnímať tento boží dar, ak bude zachovávať túžbu mnohých&xnbsp; pokorných duší, ktorou je počúvať hlas Pána, brať vážne jeho slová, meniť svoj život, obrátiť sa, znášať následky, budovať kresťanskú vieru v realite moderného života – skrátka –otvoriť mu srdce tak, aby mohla jeho milosť&xnbsp; obmäkčiť a „oživiť“ naše necitlivé srdcia. On nás stále prenasleduje ako neodbytný žobrák, počas celého nášho života, je nám nablízku na ceste života, pozerá smutne na nás a pokúša sa povzbudzovať nás svojím sladkým hlasom k návratu, k obráteniu. Vďaka môjmu svedectvu viery sa obrátili mnohí ľudia v mnohých častiach sveta a k tomu dochádza nie preto, že to robím ja, pretože som taká dobrá, pretože viem tak úžasne rozprávať a som tak presvedčivá. Nie, je to celkom inak. Všetko toto je len božím dielom, odrazom jeho milosti a ovocím jeho milosrdenstva.

 
 Ešte raz som, zúfalá, zakričala:
„Prosím vás, vytiahnite ma odtiaľto, ja som katolíčka ! Kto je zodpovedný za tento omyl ? Nemám vinu, som katolíčka, vytiahnite ma odtiaľto !“Zvláštne funkcie:

Pridaj k obľúbeným

Nastav www.gloriapolo.net ako začiatočnú stránku

Odporuč túto stránku priateľovi

Všetky tieto dostupné materiály môžu byť použité pre iné stránky www e/o články pre tlač, alebo pre rozhlasové a televízne programy len za podmienky, že bude použitý zdroj týchto materiálov. Je zakázané predávať alebo požičiavať texty, fotografie, dokumenty audio alebo video. Všetky práva vyhradené ®. . Dr. Gloria Polo. Kolumbijská republika, 2008.