1/  ŽIVOT ČLOVEKA:

- POZNAŤ A MILOVAŤ BOHA: -
“1. Nekonečne dokonalý a sám v sebe blažený Boh podľa číro dobrotivého rozhodnutia slobodne stvoril človeka, aby mu dal účasť na svojom blaženom živote. Preto je v každom čase a na každom mieste blízky človeku. Volá ho a pomáha mu, aby ho hľadal, poznával a zo všetkých síl miloval. Všetkých ľudí, rozdelených a rozptýlených hriechom, zvoláva do jednoty svojej rodiny, ktorou je Cirkev. Aby to uskutočnil, poslal v plnosti času svojho Syna ako Vykupiteľa a Spasiteľa. V ňom a skrze neho volá ľudí, aby sa v Duchu Svätom stali jeho adoptovanými deťmi, a teda aj dedičmi jeho blaženého života.“
Citát z prológu Katechizmu katolíckej cirkvi

Boh mi dal poslanie hovoriac: „Ty sa vraciaš (na zem) a budeš vydávať svedectvo nie tisíc krát, ale tisíc krát tisíc krát. Je nešťastím tých, ktorí nezmenia život po tom, ako pochopili tvoje svedectvo, pretože oni budú prísnejšie súdení ako ty, keď sa sem jedného dňa vrátiš. To isté platí pre mojich zasvätených, kňazov, pretože nie je horšieho hluchého, ako ten, ktorý nechce počúvať.“

                                             Dr. Gloria Constanza Polo


Bratia a sestry v Ježišovi Kristovi,
Skôr, ako bude niekto hovoriť zle o katolíckej cirkvi,
- mal by ju poznať
    „.... Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky...Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň...“ (Jn 6,51 a 54)
Táto pekná skúsenosť viery trvá už 13 rokov. Bol to veľký dar Božej milosti, keď mi, vo svojom milosrdenstve, dovolil kráčať životom ako katolíčke.
Pociťujem veľký zármutok, keď pomyslím na uplynulé roky môjho života, kedy som bola „dietetickou katolíčkou“. Ďakujem Bohu za to, že mi dal katolícku cirkev za matku.
Som hlboko vďačná v mene Ježiša Krista pápežovi, Jeho zástupcovi, kňazom a zasväteným osobám rímsko-katolíckej cirkvi.
Slepo ich nasledujem, pretože taký bol príkaz nášho Pána JEŽIŠA KRISTA, keď mi dovolil vrátiť sa do pozemského života.
Počas adorácie Najsväejšej Sviatosti – ja, nehodná a biedna služobnica Pána – mohla som zakúsiť šťastie a slasť pravého pokoja a pravej lásky, ktoré tvoria začiatok nebeského života.
Pozývam z celého srdca všetkých kresťanov, aby lepšie a podrobnejšie poznali rímsko-katolícku cirkev, skôr ako o nej budú zle a s nenávisťou rozprávať, aby vedeli, že ona je strážkyňou pravej viery, ktorú založil Pán.
Pozývam všetkých, aby sa stali adorátormi nášho Pána a Boha ! Ten, kto každý deň ide navštíviť nášho Pána Ježiša Krista v Najsvätejšej sviatosti a adoruje ho, nebude mať nikdy pochybnosti o tom ktorá je pravá viera. Sám Boh dá každému stvoreniu lásku a vďačnosť voči svätej matke cirkvi, teda katolíckej cirkvi.
Milujem vás všetkých a objímam vás v láske nášho Pána Ježiša Krista.

                                                            Gloria Polo

 

Nech je táto webová stránka začiatkom nového života – pre veľké milosrdenstvo Boha a milosť mystickej skúsenosti, ktorú Boh dovolil pani Glorii Polo Ortiz dňa 5. Mája 1995 v Bogote v Kolumbii, keď bola úderom blesku klinicky mŕtva, tak ako aj jej synovec, ktorý nešťastie neprežil. Obaja boli profesiou zubármi.

         

Guadalupská Panna, ochrankyňa rodiaceho sa života.

Oroduj za nás !Veľmi pršalo a môj synovec sa spolu so mnou skrýval pod malým dáždnikom. Môj manžel, zakrytý nepremokavým plášťom sa blížil ku knižnici Campus. Môj synovec a ja sme ho nasledovali, šli sme smerom ku stromom, aby sme ušli pred lejakom. V tom momente nás oboch zasiahol blesk. Môj synovec bol na mieste mŕtvy. Bol mladý a napriek svojmu veku, zasvätil sa nášmu Pánovi, mal vo veľkej úcte Dieťa Ježiša.

Zvláštne funkcie:

Pridaj k obľúbeným

Nastav www.gloriapolo.net ako začiatočnú stránku

Odporuč túto stránku priateľovi

TERMINY od pani
Dr. Gloria POLO
Sie sind der Besucher Nummer:

Counter

Všetky tieto dostupné materiály môžu byť použité pre iné stránky www e/o články pre tlač, alebo pre rozhlasové a televízne programy len za podmienky, že bude použitý zdroj týchto materiálov. Je zakázané predávať alebo požičiavať texty, fotografie, dokumenty audio alebo video. Všetky práva vyhradené ®. . Dr. Gloria Polo. Kolumbijská republika, 2008.