Gloria Polo WEB     WEB Ogólne                
Całym sercem dziękuję wszystkim osobom, które zorganizowały przeróżne zaproszenia, abym głosiła swe świadectwo wiary w wielu krajach i także tu, w Kolumbii. Dziękuję również tym, którzy dokonali jego przekładu na różne języki. Bóg zapłać Wam, że otworzyliście swe serce na tę misję!    Możecie używać materiały ze wszystkich moich świadectw wiary i wystąpień tak, jak podpowiada i ukazuje Wam Duch Święty, ALE PROSZĘ WAS, NIE ZMIENIAJCIE NICZEGO W MOJEJ TREŚCI - proszę Was usilnie, NIE ZMIENIAJCIE NICZEGO W MOICH WYPOWIEDZIACH! Mam nadzieję, że wiecie, iż nie jestem zainteresowana zyskiem komercyjnym. Moim jedynym przeznaczeniem, moim losem, moją misją oraz moim nieskończonym PRAGNIENIEM jest pocieszać Najświętsze Serce Jezusa, oraz to abyście Wy, moje rodzeństwo w Chrystusie Panu, zostali ocaleni od wiecznego zatracenia. W mej własnej nędzy chciałabym być całkowicie posłuszna Panu, naszemu Bogu i kochać Go ponad wszystko. W całej pokorze proszę Was o modlitwę za mnie i moją rodzinę, tak jak i ja obiecuję Wam, że będę Was zawsze otaczała moją modlitwą. Złączona z Wami we wzajemnej modlitwie      Gloria I) ŻYCIE CZŁOWIEKA:

- Znać i kochać Boga:
"1.  Bóg jest nieskończenie doskonały i szczęśliwy zamysłem czystej dobroci, w sposób całkowicie wolny, stworzył człowieka, by uczynić go uczestnikiem swego szczęśliwego życia. Dlatego w każdym czasie i w każdym miejscu jest On bliski człowiekowi. Powołuje go i pomaga szukać, poznawać i miłować siebie ze wszystkich sił. Wszystkich ludzi rozproszonych przez grzech zwołuje, by zjednoczyć ich w swojej rodzinie - w Kościele. Czyni to przez swego Syna, którego posłał jako Odkupiciela i Zbawiciela, gdy nadeszła pełnia czasów. W Nim i przez Niego Bóg powołuje ludzi, by w Duchu Świętym stali się Jego przybranymi dziećmi, a przez to dziedzicami Jego szczęśliwego życia."
Ze wstępu Katechizmu Kościoła Katolickiego

Bóg zlecił mi zadanie, kierując do mnie następujące słowa: "Nie będziesz powtarzać tego tylko kilka tysięcy razy, a tysiące tysięcy razy. Biada tym, którzy słuchają ciebie, a mimo to nie zmieniają swego życia! Na nich bowiem z większą surowością wydany będzie wyrok. Będzie tak też w twoim przypadku, gdy po raz drugi tu przybędziesz. Również moi konsekrowani będą surowiej sądzeni podobnie jak każdy z twoich słuchaczy; nie ma bowiem nikogo, który byłby bardziej głuchy, jak ten, który nie chce słuchać."

                                             Dr. Gloria Constanza Polo


DRODZY BRACIA I SIOSTRY W CHRYSTUSIE PANU:
Zanim ktokolwiek powie coś złego o Kościele Katolickim,
powinien dokładnie poznać naszą Matkę KOŚCIÓŁ
i wiedzieć, czym jest!
    "….Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki… ... Kto spożywa Moje Ciało i pije moją Krew, ma Życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym."
                                 (J 6,51 i 54)

To już trzynaście lat tego pięknego doświadczenia wiary. Był to wielki dar łaski Boga, gdy w Swoim wielkim Miłosierdziu pozwolił mi, bym jako katoliczka kroczyła drogą życia.
Jakże wielki ból mnie ogarnia, gdy myślę o minionych latach mojego życia, w których byłam katoliczką jedynie z nazwy. Dziękuję Panu Bogu za to, że dał mi Kościół Katolicki za Matkę.
Całym sercem i całą duszą wdzięczna jestem w imieniu Jezusa Chrystusa Papieżowi, Jego zastępcy na ziemi, kapłanom i osobom konsekrowanym Kościoła Rzymskokatolickiego.
Ślepo słucham ich wszystkich, gdyż takie było właśnie polecenie naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdy pozwolił mi powrócić do ziemskiego życia.
Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu - ja, niegodna i nędzna służebnica Pańska - mogłam odczuć szczęście i rozkoszować się prawdziwym pokojem oraz prawdziwą miłością będące przedsmakiem nieba.
Zapraszam serdecznie wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa, aby zanim będą się żle i nienawistnie wyrażać oraz pisać o Kościele Katolickim, dokładniej i lepiej poznali ów Kościół Rzymskokatolicki, aby pojęli, że jest on ustanowionym przez Pana strażnikiem prawdziwej wiary. Zapraszam wszystkich, aby zostali i byli czcicielami naszego Pana i Boga! Ten, kto codziennie odwiedza naszego Pana Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i tym samym czci Go, nigdy nie zwątpi ani nie odejdzie od prawdziwej wiary, sam Pan Bóg bowiem wszczepia każdemu stworzeniu miłość i wdzięczność wobec Świętej Matki Kościoła, to jest Kościoła Katolickiego.

Wszystkich Was kocham i pozdrawiam w Miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa.

                                                     Gloria Polo

 

Oby ta strona internetowa była początkiem nowego życia - dzięki wielkiemu
 Miłosierdziu Bożemu
i łasce mistycznego przeżycia, której Pan udzielił pani dr Glorii Polo Ortiz 5 maja 1995 r. w Bogocie, w Kolumbii, kiedy to wskutek uderzenia od pioruna była właściwie klinicznie martwa, podobnie jak jej siostrzeniec, który nie przeżył tego uderzenia. Obydwoje byli z zawodu dentystami.

          Dziewico z Guadalupe, Strażniczko Życia Nienarodzonego
Módl się za nami!W tym dniu - był to deszczowy piątek - szliśmy razem z moim męźem w stronę wydziału stomatologii, by wziąć parę potrzebnych książek. Ja i mój siostrzeniec szliśmy razem pod małym parasolem. Mój mąż miał płaszcz nieprzemakalny i szedł wzdłuż muru głównej biblioteki, by uchronić się przed deszczem. Podczas gdy omijaliśmy kałuże, nie zauważyliśmy, jak zbliżyliśmy się do alei drzew i gdy przeskakiwaliśmy większą kałużę, trafił w nas piorun, który byಔ tak silny, że się zwęgliliśmy. Mój siostrzeniec umarł na miejscu.

Szczególne funkcje:

Dodaj do Ulubionych

Ustaw www.gloria.com jako stronę startową

Zarekomenduj tę stronę innym


Gloria TV

TERMINY pani
dr Glorii POLO
Jesteś

Counter

odwiedzającym tę stronę

Dostępne tu materiały mogą być użyte dla innych stron internetowych i/lub artykułów prasowych jak również audycji radiowych i programów telewizyjnych pod warunkiem, że wyraźnie zostanie podane źródło tychże materiałów. Pod żadnym pozorem nie wolno sprzedawać czy wypożyczać tekstów, zdjęć, materiałów audio i video. Wszystkie prawa zastrzeżone.
® dr Gloria Polo. Bogota, Republika Kolumbii, 2007.