I) HET LEVEN VAN DE MENS/

GOD KENNEN EN VAN HEM HOUDEN
"1°. God, oneindig volmaakt en gelukzalig uit Zichzelf heeft uit een plan van zuivere goedheid in vrijheid, de mens geschapen opdat hij deel zou hebben aan Zijn gelukzalig Leven. Daarom is Hij altijd en overal bij de mens; Hij roept hem en helpt hem om Hem te zoeken en van Hem te houden met al zijn krachten. Hij roept alle mensen op, opdat de zonde zou verdwijnen en tot eenheid met zijn gezin en met de Kerk. Hij doet dit door zijn Zoon die Hij zond als Verlosser en Redder tot het einde der tijden. In Hem en door Hem roept Hij de mensen om te leven in de Heilige Geest, zijn aangenomen kinderen als erfgenamen van Zijn gelukzalig Leven."
Uit het voorwoord van de Catechismus van de Katholieke Kerk.

God gaf me de opdracht met de woorden: "Je zal je getuigenis geen duizend maal herhalen maar duizend maal duizend maal. En wee degenen die hun pad niet veranderen ondanks dat ze jou gehoord hebben want zij zullen geoordeeld worden met meer strengheid dan anderen, net zoals jij wanneer je eens hier zal terugkomen! Hetzelfde geldt voor mijn gezalfden, de priesters, want er zijn geen groter doven dan zij die niet horen willen en geen groter blinden dan zij die niet zien willen."

                                                       Dr. Gloria Constanza Polo

BROEDER IN JEZUS CHRISTUS:
IN PLAATS VAN KWAAD TE SPREKEN VAN DE KATHOLIEKE KERK; - LEER ZE KENNEN
          "...51 Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. […] 54 Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken..." […]
                               (Joh 6, 51 en 54)
Dertien jaar geleden had ik deze wonderbaarlijke ervaring, een geschenk van God die me de genade heeft geschonken Katholiek te zijn.
Zoveel als het me pijn doet te denken aan de vroegere jaren toen ik een 'dieetkatholiek'; was, zozeer dank ik God voor mijn moeder de Katholieke Kerk.
Ik hou uit de grond van mijn hart van de paus, de priesters en religieuzen.
Ik volg hen blindelings want dat is de opdracht die Christus onze Heer mij heeft gegeven toen hij me toeliet terug te keren.
In mijn beleving van aanbidding van het Allerheiligste heb ik, nietige slavin, de grootste vervoering mogen ervaren, de Vrede en de Liefde, als voorsmaak van het Paradijs.
Ik nodig dan ook mijn broeders en zusters uit om, in plaats van kwaad te spreken van de Katholieke Kerk; leer ze kennen..
Ik nodig jullie uit, aanbidders te worden. Wie elke dag Jezus bezoekt in het Allerheiligste Sacrament zal nooit teleurgesteld worden want Hij Zelf drukt zijn Stempel van Liefde en dankbaarheid in het binnenste van elk schepsel door de heilige Moeder de Katholieke Kerk.
Ik hou van jullie in de Liefde van JEZUS CHRISTUS, .

                                         Gloria Polo


Dat deze website, door Gods grote Barmhartigheid, een aanzet mag betekenen van een vernieuwd leven, doorheen de ervaring van dr Gloria Polo die op 5 mei 1995, in Bogotá Colombia, door de bliksem werd getroffen en waarbij ze, net als haar neef, eveneens een tandarts, klinisch dood achterbleef.


Links Vraag om inlichtingen per e-mailOp een regenachtige vrijdagnamiddag gingen we samen met mijn man in de richting van de universiteit om enkele boeken op te halen, die we nodig hadden. Mijn neef en ik liepen onder een kleine paraplu. Mijn man had een waterdichte jas en liep langs de muur van de 'grote bibliotheek', om zich tegen de regen te beschermen, terwijl wij twee steeds probeerden de plassen te ontwijken. Toen we bij een rijtje bomen kwamen en net over een grote plas sprongen werden we beiden door de bliksem getroffen. Mijn neef was op slag dood.

Speciale opties:

Toevoegen aan favorieten

www.gloriapolo.net als startpagina

Deze site aanbevelen


AGENDA van
Dr. Gloria POLO

KALENDERVraag om inlichtingen per e-mailLinks


Goed
nieuwsGLORIA TV
De verspreiding van deze informatie is toegelaten via websites en/of persartikelen, radio en televisie, steeds onder voorbehoud van bronvermelding en voor zover dit niet gecommercialiseerd wordt, tenzij met bijkomende uitdrukkelijke toestemming. © Dra. Gloria Polo. Bogotá, República de Colombia, 2006.                                                                                                                                                                         J.S.